Ovo je uputa za tiskanje ove i nekih drugih knjiga/materijala s ovih Web-stranica.

1) prvi korak: snimi pričuvnu kopiju (backup) izvorne datoteke,

tako da, ako upropastiš, i dalje imaš datoteku s kakvom si počeo.

2) drugi korak: Ako pogledaš source kod ("izvor"-ni kod)

datoteke vz2v1xxx.htm, vidjet ćeš u "glavi" (head) tog koda (glava

je na početku koda, i nalazi se između <HEAD> i </HEAD>

označavatelja), ove retke:

<STYLE>

<!--

//-->

</STYLE>

Umetni četiri retka unutar ovih redaka, tako da na koncu imaš unutar njega

umjesto tog praznog "STYLE" označavatelja ("tag", engl.), ove definicije za 

veličinu fontova (slova), u cijeloj datoteci:

(Ako ta Web-stranica/elektronička knjiga nema tih označavatelja ("tagova"),

možeš ih ti sam, naravno nakon što snimiš stranicu-datoteku-knjigu na svoj

tvrdi disk (sve ovo jedino je moguće nakon što to uradiš, jedino tada),

onda potraži u source kodu gdje je završni </HEAD> ili </head> tag i 

umetni neposredno prije njega sve retke, uključujući i početni i završni 

tag za stil; drugim riječima isti je rezultat.) 

<STYLE>

<!--

p {font-size: 18pt}

H4 {font-size: 21pt}

H3{font-size: 24pt}

H2 {font-size: 30pt}

H1 {font-size: 33pt}

//-->

</STYLE>

</HEAD>	(stavljam ovaj tag da bolje razumiješ; tako izgleda

ako i same tagove stila moraš sam upisati u novu datoteku-kopiju moje 

stranice; ali tagovi stila mogli bi biti i na drugom nekom mjestu u 

glavi HTML dokumenta)

3) treći korak:

snimi tu datoteku i otvori je u pregledniku koji koristiš

(npr. Firefox ili Internet Explorer)

Mogao bi, ako nisi slabog vida, otiskati sa takvim definicijama

veličine fontova, ovu knjigu 4-up (4 stranice na jedan list),

što je ušteda vremena, tonera i papira...

No ti se možeš odlučiti i za fontove neke druge veličine.

Trebaš samo promijeniti 18pt u, recimo 14pt, 21 u, recimo 18pt, itd.

"pt" stoji za points, doslovce "točke";

to je samo mjera veličine fonta (slova).

Ah, da, da ti bude još jasnije, pogledaj  ovu moju malu poduku o "listovima

stila" - style sheets (samo na engleskom)

Možeš također, ako ti menu-trake smetaju, izbrisati redak poput ovog, obično pri dnu HTML-koda:
<div id="menu"><?php include("../../inclu/intro2h.php"); ?><?php include("../../inclu/menu2h.php"); ?></div>
kao i samu uputu o tiskanju npr., tako da izbrišeš sve od:
<p> ... do ... </p>