Naju 2001.

'Dat ću još jednu priliku djeci koja se gube...'

Poruka 19. listopada 2001.

Dok sam molila na Postajama Križnog Puta na gori Blažene Majke zajedno sa nekoliko pomoćnika, osjećajući velike teškoće i boli, bujice vode milosrđa počele su teći kod Sedme Postaje i nastavljale su silaziti.

Kad smo stigli do Dvanaeste Postaje i molili klečeći na tlu, iznenada sam izgubila snagu u čitavom tijelu pala sam unatrag. Zanijela sam se i vidjela sam viđenje. Brojni ljudi dozivali su upomoć iz velikih boli. Gazili su jedni po drugima, borili se da se popnu naviše. Oni koji su bili gaženi jecali su i vikali od bola. Neki njihovi urlici zvučali su poput vučjih, dugog otegnutog glasa. Zvučali su zastrašujuće, da čovjeka prođu trnci.

I tada su đavoli zaposleno obilazili, šapćući u uši tih ljudi: "Možeš preživjeti jedino ako se uspneš naviše." Oni koje su đavili prevarili pokušavali su se svim svojim silama uspeti naviše, ne mareći čak ni za vlastitu braću i sestre, gazeći i njih ne bi li spasili svoje vlastite živote. Ali njihovi su očajnički napori bili uzaludni. Čim bi, naizgled, stigli na vrh, drugi bi ih, koji bi bili ispod njih, uhvatili za noge i povlačili dolje. Padali bi na dno i ostali, koji su bjesomučno pokušavali da se uspnu, bi po njima gazili. Bio je to strašan prizor, koji se bez kraja ponavljao. Urlici su do te mjere zvučali jezovito, da mi se činilo da mi se kosa digla na glavi. Dok sam promatrala ovaj strašni prizor, počela sam zazivati Gospodina dršćućim glasom.

Oh, Spasitelju Isuse koji si Otkupitelj i Sama Ljubav! U ovo vrijem ljudsko duštvo je postiglo ogroman napredak u vrlo složenoj materijalističkoj civilizaciji, ali je unutarnji život ljudi postao još jaloviji, poput pustinje. Koliko boli to Tebi sigurno zadaje! Blistav napredak materijalističke civilizacije može dovesti do privremenih pogodnosti, ali ne može dati ljudima istinsku sreću. Umjesto toga, on ponišćuje ljubav. Od kakve koristi to može biti našim dušama?

Oprosti svoj onoj djeci u svijetu koja su tako slijepa i gluha i srljaju u vlastitu propast kojoj neće biti kraja, a da ne razumiju riječi Gospodinove i riječi Blažene Majke. Spasi ih oslobađajući ih od lukavih đavolskih napastovanja. Potpuno ih očisti njihovih grijeha, ozdravi ih, i daj da uskrsnu po Svetoj i Predragocjenoj Krvi iz Tvojih Sedam Rana, koju si prolio sa Križa da spasiš svijet.

Dok sam zazivala, Isus se ukazao, obučen u bijelu haljinu i crveni ogrtač. Preplavila me radost i kazala sam:

Oh, moj Gospodine! Molim te spasi te ljude koji su pali u napast đavolâ jer se nisu uzdali u Gospodina i Blaženu Majku, hoćeš li?

ISUS:

Zar ti nisam rekao da ničega nema što bi se još moglo učiniti ako ljudi odbiju prihvatiti ljubav, ma koliko ljubavi da bi im Ja dao, jer im je dana slobodna volja?
 

Gospodine! Zar ti Gospodine nije bila vrjednija ona jedna ovca koja je bila izgubljena ali je nađena, više od devedeset i devet drugih ovaca? Samo jedna jedina kap Predragocjene Krvi koju su Gospodine prolio radi nas može spasiti cijeli svijet.

Kako sam nastavila zazivati i moliti, Gospodin je pogledao ljubeznim i milosrdnim očima na sve nas koji smo molili, i progovorio.

ISUS:

Moja ljubljena malena dušo! Kad bi me sva djeca u svijetu slijedila vjerom poput tvoje, ovaj bi svijet već postao Novo Nebo i Nova Zemlja. Ali pogledaj sve te brojne ljude. Umjesto da se kaju za svoje grijehe, oni okrutno gaze i upropašćuju svoje bližnje, nastojeći spasiti jedino vlastite živote. Kako mogu očekivati da će živjeti?
 

Gospodine! Molim Te, daj im još jednu priliku da se pokaju. Kad umru, njihova će se tijela vratiti u zemlju, ali njihove duše neće moći izbjeći plamenove paklene vatre. Smiluj se da ni jedna duša ne padne u pakao.

Ponovno sam zazivala i molila. I tada je Gospodin kazao.

ISUS:

Moja poslušna i ljubezna kćeri! Kako bih mogao odbiti tvoju žarku molitvu? Dat ću još jednu priliku djeci koja su se izgubila u svoj toj strci i koja lutaju. Ako prihvate Mene i Moju Majku, pokajat će se i bit će spašeni.
 

Kad je Isus završio govoriti, uzišao je više u nebo. U tom trenutku se, Blažena Majka, koja je bila obučena u bijelu haljinu i plavi ogrtač, pojavila uz Gospodina. Govoreći: "A sada, otvori svoje oči!", Gospodin je, zajedno sa Blaženom Majkom poslao na ljude svjetlost Presvetog Srca i svjetlost milosrđa kao i velike bujice vode milosrđe. A zatim su poslali (na zemlju) Predragocjenu Krv iz Gospodinovih Sedam Rana i krvave suze Blažene Majke. Od brojnih ljudi, samo je jedan jako mali broj prihvatio Gospodina i Blaženu Majku, prihvatio ljubav od Njih, i uspio pobjeći iz urličućeg mnoštva. A od onih koji nisu prihvatili Gospodina i Blaženu Majku i koji su i dalje surađivali s đavolima, svjetlo ljubavi i kaplje Krvi od Gospodina i Blažene Majke vraćali su se natrag Gospodinu i Blaženoj Majci.

Gospodin i Blažena Majka došli su k nama i izlili na nas svjetlo Presvetog Srca i svjetlo milosrđa, bujice vode milosrđa iz Njihovih ruku, Predragocjenu Krv iz Gospodinovih Sedam Rana, suze Blažene Majke, (i njezine) krvave suze, te mirisno ulje -- ne samo na nas već također i na sve one koji rade da pomognu Blaženoj Maji od Najua i koji su došli da posjete Blaženu Majku od Najua, na njihove glave, potiljke, čela, na njihova leđa i na čitave njihove grudi. Zatim je Gospodin nastavio govoriti.

ISUS:

Ljubljena Moja djeco! U ovo sadašnje vrijeme, zvucikoji označuju svršetak (jednog razdoblja) već zvone poput pogrebnog zvona putem onih koji rade s đavolima, i velike nevolje koje pogađaju čitav svijet već se zbivaju, a većina djece u svijetu su slijepa i gluha i samozadovoljno ne prihvaćaju Poruke Ljubavi od Mene i Moje Majke, pobuđujući živi vulkan u Mom Srcu, da plamti snažno vatrom pravde.

Pa ipak, po žarkim prošnjama Moje Majke Marije i vašim iskrenim molitvama natopljenim suzama i skrivenim žrtvama i pokorama, malene duše koje ste postale žrtveni prinosi, Ja, koji sam Put, Istina i Život, i koji sam početak i svršetak, završit ću posao koji sam započeo.

Sva djeca koja su došla k Meni po Mojoj Majci doźivjela su i doźivjet će u ovom svijetu mnogo uvreda, progona, kritiziranja i ismjehivanja u svakovrsnim iskušenjima kad budu maviještala Mene i Moju Majku. Ali će im u budućem svijetu biti dana moć i povlastica da posjeduju stablo vječnog života i uživat će vječnu sreću za Mojom Trpezom u Mom Kraljevstvu. Stoga, ne brinite već postanite malene osobe po velikoj poniznosti i hodite naprijed i (druge) hrabro vodite u spašavanju bijedog svijeta koji se primič svom uništenju, i dajte da tako svi ljudi hvale Oca koji je na Nebesima. Tada ću Ja, koji sam Gospodin koji vas otkupljuje i Pravedni Sudac, doći k vama na oblacima, sa silnom Moći, donoseći nagradu koju sam vam obećao i donoseći vatru, zajedno s Mojom Majkom koja zaslužuje da bude čašćena kao Kraljica Neba. Jahl-itghurah (Napomena prevoditelja s korejskog na engleski: Ova korejska riječ znači doslovce Budite dobro! ili Ostanite dobro! i odgovara pozdravljanju djeteta sa Zbogom prilikom odlaska .
 

Kad je Isus završio govoriti, povratila sam se k sebi od zanosa. Moji pomoćnici, koji su me pridržavali, iznenadili su se kad su vidjeli da sam mokra po glavi i sve po mojoj gornjoj odjeći od obilne količine vode milosrđa. Jedan od njih koji je dotakao moju odjeću uskliknuo je: To je ulje! Na oltaru načinjenom od stijena pred Petnaestom Postajom za Gospodinovo Uskrsnuće, bujice vode milosrđa sišle su pomiješane sa živopisnim uljem. Svi su pomoćnici koji su ovo vidjeli klicali od radosti i pjevali slavu Gospodinu.

Julia Kim
Naju, Korea

Copyright © 2002, Mary's Touch By Mail. Sva prava pridržana.