Naju 2001.

'Požurite se probuditi i molite da budete spašeni od kazne...'

Poruka 9. studenog 2001.

Posveta Bazilike Sv. Ivana Lateranskog u Rimu

Dok sam obilazila Postaje Križnog Puta (na gori Blažene Majke in Naju), moleći i razmatrajući duboko u srcu kako je Gospodin primio smrtnu osudu, kako su ga prekrile čitavoga rane okrutnog premlaćivanja i bičevanja, i kako je nosio Križ na Goru Kalvariju, Postaju za Postajom, sudjelovala sam intimnije u Gospodinovim trpljenjima. Osjećala sam kako mi tijelo postaje vrlo teško i nisam mogla više ni koraka dalje. Puzeći po zemlji i vukući noge, nisam mogla oči otvoriti i gubila sam svijest. Kod Šeste Postaje, razmatrala sam kako je Sv. Veronika, pristupivši hrabro Gospodinu usred ismijavanja i uvreda mnogih ljudi, ne obazirući se na to, čitavim srcem, obrisala Gospodinovo lice zamrljano krvlju i znojem i očistila Njegove oči prekrivene krvlju te grumene krvi s Njegovog čela izgrebanog trnovom krunom, omogućujući tako Gospodinu da bar malo otvori Svoje oči i gleda. I tada sam vidjela viđenje.

Vidjela sam Gospodina, koji je bio sav pokriven ranama i krvario, zajedno s Njegovom Blaženom Majkom, koja je lila krvave suze uz Njega. Isus je bivao bičevan kad god su ljudi griješili. Radi neprestanog bičevanja, čitavo Njegovo tijelo bivalo je razdirano i trgano i neprestance je krvarilo. Predragocjena Krv koja je tekla iz Njegovog čela radi trnove krune prekrivala Mu je oči. Izgledao je tako jadno da se to ne može opisati. Blažena Majka je počela govoriti vrlo ljubeznim i tjeskobnim glasom.

BLAŽENA MAJKA:

Moja ljubljena kćeri koja si pozvana da budeš malena duša! Gospodin, koji je tvoj Otkupitelj i koji vrlo snažno ljubi i najokorjelije grješnike, bio je prikovan na Križ, umro je, bio pokopan, i uskrsnuo za tri dana, ali On još uvijek ovako prolijeva Svoju krv za obraćenje grješnika i za posvećenje svećenika, čak i sada, nako dvije tisuće godina.

Sada su, po lukavom đavlovom napastovanju, čak i većina djece koja su pozvana, većina klera, i posvećenih, postali slijepi i gluhi, izgubili svoja usmjerenja, i evo su pred ulaskom u širom otvorena vrata pakla, a ništa se ne govori, i oni propuštaju vršiti, poruke ljubavi koje moj Sin Isus i ja vičemo, čak i ponavljajući iste riječi sve isponova. Radi toga se srdžba Božja izlijeva (na svijet), i, dok ja zadržavam kalež (Božjeg gnjeva), moje Srce također izgara tako snažnim plamenovima da postaje poput živog vulkana. S druge strane ipak nalazim utjehu, jer ima malenih duša kao što si ti.
 

Oh, moja ljubezna i poslušna kćeri koja se trudiš da postaneš samo krpa za čišćenje duša! Također se trudiš da postaneš kliješta za vađenje čavala koji se zarivaju u tijelo mog Sina Isusa kad god ljudi počinjaju grijehe. Također želiš postati ona koja će ljubavlju zašivati rane Presvetog Srca Isusovog i mojeg Neokaljanog Srca. Prinijela si svoje najbolje vijeme Gospodinu i meni da postaneš rubac koji će brisati krv i znoj moga Sina Isusa i moje suze, pa i moje krvave suze. Što ti sve ne bih dala?

Već ste čuli i dobro znate da se moj Sin Isus i ja žalostimo kad ste vi žalosni; trpimo kad vas muče boli i trpite; također smo moj Sin Isus i ja sretni i radujemo se s vama kad ste vi sretni i radosni. Pamteći da ja pozorno slušam zvuke žarke molitve koju vi prinosite na Postajama Križnog Puta na Kalvariji, te da vas ja pratim, lijući krvave suze uz mog Sina Isusa koji prolijeva krv i koji je s vama, budniji budite i živite posvećenim životom za obraćenje grješnika i za posvećenje klera.

Sva djeca u svijetu! Tako vam tjeskobno govorim da će odgovor pravde Boga Oca biti neumoljiv i da se izvjesno sutra ne može obećati, pa kakao možete biti tako nemarni da poslušate moje molbe koje vam dovikujem, krvareći iz utrobe? (Dugo) vas već tjeskobno molim, govoreći vam da: "ne dovodite na sebe kaznu tame, vatre, i krvi" (3. veljače 1994.), i više sam vas puta opomenula da je vrijeme velike nevolje sasvim blizu. Pa ipak, ako se ne pokajete, a (umjesto toga) čak i većina klera (lažno) naviještaju mirna vremena i ne trude se da ostanu budni, što će se dogoditi stadima (pastvi njihovoj) koja ih slijede? Nema više vremena za odugovlačenje.

Kako se vrijeme koje je Bog dopustio primiče kraju, razmatrajte o razdoblju Sodome i Gomore koje su bile razorene jer se u njima nije našlo ni deset pravednih osoba, i požurite se razbuditi pa molite da biste bili spašeni od kazne i uništenja plamteće sumporne vatre koja će se evo sručiti na svijet.

Ljubljena Moja djeco koja ste pozvana! Imajte na umu da je ovaj svijet već obuzela kriza radi koje će biti pretvoren u pepeo zbog strašnih njegovih grijeha, ali da vam moj Sin Isus daje još jednu mogućnost zahvaljujući vašim žarkim molitvama, žrtvama i naknadama, malene duše. Barem vi se trebate potpuno predati Presvetom Srcu Isusovom, koji je postao žrtva prinosnica za pomirenje, i mom Neokaljanom Srcu; i, preobrazujući svoje živote u molitve, povežite Gospodinove krvareće rane, zašijte ih, i očistite ih.

Budu li se glasovi vaših molitava, malene duše sjedinjene ljubavlju u Presvetom Trojstvu, združili i uzdigli visoko u Nebo, kriza Trećeg Svjetskog Rata će se izbjeći. Ali ako djeca u svijetu sve do konca budu odbijala da prihvate poruke ljubavi koje im moj Sin Isus i ja dajemo, da se pokaju, i da bdiju, ja više neću moći zadržavati kalež Božjeg gnjeva.

Ljubljena Moja djeco! Kad moj Sin Isus sjedne na kraljevsko prijestolje, a ću ja Mu biti uz bok, okružen svim nebeskim anđelima, i razdijeli dobre žitne klasove od praznih klasova, zar ne bi dobro bilo da i vi budete ubrojeni među dobre klasove umjesto da budete odijeljeni kao prazni?

Stoga, ne oklijevajte i ne odlažite već se čvrsto prihvatite za moje ruke, koja sam nit koja veže Nebo i zemlju, provodite u djelo poruke ljubavi, i tako sudjelujte u djelu spasenja ovog svijeta. Činteći tako, pridružite se vječnoj nebeskoj gozbi posred klicanja anđela i Svetaca u Nebu, gdje više nema smrti, gladi, žeđi, tuge, trpljenja, ni uzdisanja, već koje je jedino ispunjeno ljubavlju; i budite sudionici u slavi.

Kod Desete Postaje, još sam bila slaba i iscrpljena, nemoćna da i oči otvorim. Kad je jedan čovjek u molitvi uzkliknuo: "Ah! To je krv!" uz veliki napor uspjela sam otvoriti oči i vidjela sam svježu krv ovdje-ondje na tlu. Počeli smo pobliže pregledavati (tlo) i našli kamenje i otpalo lišće zamrljano krvlju od Treće Postaje do Petnaeste gdje je Isus uskrsnuo. Kad sm umočila prst u krv, moj je prst bio zamrljan krvlju koja je izgledala da je bila svježe prolivena.

Julia Kim
Naju, Korea

Copyright © 2002, Mary's Touch By Mail. Sva prava pridržana.